NLA - Nieuwe Locatietags Autosnelwegen

Met het nieuwe bewegwijzeringssysteem NBA (Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen) zijn er locatietags geïntegreerd in de borden.

Het nut van deze tags is een uniform systeem waardoor een wegbeheerder exact weet op welke locatie welk bord hangt of staat.

Locatietags bestaan uit 5 componenten;

  • 3-cijferig wegnummer (bijv. A031)
  • Kilometrering (bijv. 86,520)
  • Suffix (letter van het alfabet, afhankelijk van de situatie, bijv. in knooppunten)
  • Rijrichting (Li of Re)
  • Volgnummer

Een voorbeeld van een volledige locatietag kan er dan als volgt uitzien;

A031 - 86,520 b - Li -1

Voor de oplettenden; bovenste locatietag bestaat niet echt.

Voorheen bestonden deze locatietags ook in een gemakkelijkere vorm;

  • 5-cijferig knooppuntnummer (bijv. 04753)
  • 3-cijferig volgnummer (bijv. /524)

Voorbeeld van een bord met nieuwe tag;

N031 - 15,740 - Re - 1

Voorbeeld van een bord met oude tag;

14464 / 018