Met het NBA-systeem (Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen) zijn er locatietags of BPS-codes geïntegreerd in de borden.

Het nut van deze tags is een uniform systeem waardoor een wegbeheerder exact weet op welke locatie welk bord hangt of staat.

Locatietags bestaan uit 5 componenten;

  • 3-cijferig wegnummer (bijv. A031)
  • Kilometrering (bijv. 86,520)
  • Suffix (letter van het alfabet, afhankelijk van de situatie, bijv. in knooppunten)
  • Rijrichting (Li of Re)
  • Volgnummer

Een voorbeeld van een volledige locatietag kan er dan als volgt uitzien;

A031 - 86,520 b - Li -1 (Voor de oplettenden; bovenste locatietag bestaat niet echt.)

Voorheen bestonden deze locatietags ook in een gemakkelijkere vorm; deze worden slechts alleen nog gebruikt op het onderliggend wegennet.

  • 5-cijferig knooppuntnummer (bijv. 04753)
  • 3-cijferig volgnummer (bijv. /524)

Voorbeeld van een bord met nieuwe tag;

N031 - 15,740 - Re - 1

Voorbeeld van een bord met oude tag;

14464 / 018